TT TU VAN & DAO TAO NANG SUAT CHAT LUONG!

Trang chủ Tư vấn đào tạo trực tuyến Giảm chi phí không chất lượng

Giảm chi phí không chất lượng

Email In PDF.

GIẢM CÁC CHI PHÍ KHÔNG CHẤT LƯỢNG

Giới thiệu

  • Tất cả các doanh nghiệp đều nhận thức rằng chi phí phòng ngừa bao giờ cũng rẻ hơn chi phí sửa chữa, đặc biệt là chi phí khắc phục các vấn đề khách hàng đã nêu ra.
  • Chất lượng sản phẩm/dịch vụ kém tạo lãng phí lớn và giảm thiểu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Ngược lại, sản phẩm/dịch vụ có chất lượng tốt giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.
  • Các chuyên gia chất lượng, Feigebaum và harrington chỉ ra rằng từ 25-40% chi phí của bất kỳ quá trình vận hành nào cũng chuyển thành lãng phí. Do vậy, Cải tiến chất lượng giúp các doanh nghiệp giảm thiểu các lãng phí và đạt được hiệu quả ngay tức khắc mà không phải đầu tư thêm.
  • Chi phí không chất lượng bao gồm chi phí sai hỏng bên trong và sai hỏng bên ngoài.

            -    Chi phí sai hỏng bên trong:

Chi phí phát sinh trong doanh nghiệp vì sản phẩm không phù hợp, phế phẩm, nguyên vật liệu không đạt yêu cầu, chi phí sửa chữa, làm lại, kiểm tra lại, điều chỉnh, dừng máy do hỏng hóc, làm thêm giờ, hành động khắc phục và thiết kế lại.

- Chi phí sai hỏng bên ngoài:

Chi phí phát sinh sau khi đã giao sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng như sản phẩm do khách hàng trả về, thiết bị hỏng, bảo hành, chi phí hành chính phát sinh khi giải quyết các khiếu nại, sai sót và mất uy tín đối với khách hàng

  • Bằng cách nào các doanh nghiệp có thể đo lường và giảm thiểu các chi phí không chất lượng?, câu trả lời các doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống nhằm nhận diện các chi phí không chất lượng, đo lường các chi phí (VNĐ) và giải pháp nhằm giảm thiểu các chi phí nêu trên. 

Lợi ích hệ thống giảm thiểu các chi phí không chất lượng:

  • Các doanh nghiệp tiết kiệm hàng tỷ đồng thông qua việc áp dụng hệ thống giảm thiểu các chi phí không chất lượng.
  • Lượng hóa các thông tin trước đây chỉ đơn giản các thông tin chất lượng trở thành các thông tin lãng phí được tính dưới dạng VNĐ
  • Xác định rõ lĩnh vực, bộ phận tạo ra lãng phí lớn cần tập trung nguồn lực để cải tiến.
  • Xây dựng văn hóa cải tiến, giảm thiểu các lãng phí trong doanh nghiệp
  • Nâng cao tinh thần làm việc theo nhóm